STIGENS IF

 (Senaste uppdatering av fliken är gjord 24/10-2019)

Bildandet av SIF och Fotbollsplanerna

Stigens IF bildades den 16-juli 1908... Det var ett 20-tal intresserade som samlades i ett magasin, tillhörande yllekoncernen. Den första styrelsen bestod av Oscar Stigendahl, Valfrid Strid, Johan Myrén, Edvard Ferm och Anton Pettersson. Den första tiden var det mest gymnastik, sen tillkom terränglöpning, cykling och allmän idrott. Men snart började även läderkulan att rulla, och fotbollen har sedan dominerat... I början fanns det ingen plan utan man höll till bakom "pensionatet" där det fanns ett gärde. Den första fotbollsplanen, som endast var 44 x 88 m, låg på andra sidan älven vid Västra Stigen och kallades av främmande lag för "lervällingsplanen" med den beryktade kraftledningsstolpen vid straffpunkten. Till slut lyckades man få tag i mark för en ny plan, det var ett skogsområde med en bedårande utsikt över "Herrgårdssjön". Ett enormt arbete lades ner för att få en ny plan men man kunde inte anlägga en gräsmatta, det blev för dyrt, man fick istället nöja sig med en sandplan och 1939 invigdes Stigevi. 1958 köpte kommunen mark vid Stigens skola och arbetet med den så eftertraktade gräsplanen startade.

" -Det är inte många som når ett så förnämligt resultat! Från alla håll har man fått den bästa tänkbara hjälp, folk på orten satte av bidrag direkt i samband med avlöningsutbetalningarna, ortens lantbrukare skänkte timmerstockar, Yllekoncernen ställde folk till förfogande. lotterier, basarer,frivilligt arbete mm. 138.800 har "kalaset" kostat men den nya idrottsborgen blev billigare än vad t.o.m. Riksidrottsförbundet hade räknat med. 7.200 kronor, noga beräknat. Nio år tog iordningställandet av idrottsplatsen och man startade projektet helt utan pengar. Helt enligt mottot: Friskt vågat, hälften vunnit................ ELA den 6-juli 1968"

27-juli 1968 invigdes Nya Stigevi ..........

 

Första medlemmarna

  1908 Medlemsregister  
Nr Namn Yrke avgift
1 John Fredriksson Stampare 1:50
2 Ove Andersson Lagerbiträde 1:50
3 Aug. Magnusson Vävare 1:50
4 Rudolf Strand Handelsbiträde 1:50
5 Thure Bodin Kontorsbiträde 1:50
6 Erik Johansson Färjare 1:50
7 Ivar Bergström Arbetare 1:50
8 Walfrid Strid Smed 1:50
9 Frans Andersson Målare 1:50
10 Rickard Adolfsson Vävare 0:50
11 Frans Karlsson Arbetare 0:50
12 Edu Färm Murare 1:50
13 Sten Hjärling Arbetare 1:50
14 Ernst Johansson Jordbruksarbetare 1:50
15 Emanuel Carlsson Vävare 1:50
16 Rickard Johansson Arbetare 0:50
17 Knut Sundberg Verkmästare 1:50
18 Carl Palm Lagerbiträde 0:50
19 J. Fröderberg Handlare 1:50
20 Carl Hägström Arbetare 0:50
21 Georg Westin Verkmästare 1:50
22 Johan Myrén Verkmästare 0:50

 

Tidningsklipp mm

Bohuslänningen 4/7-1908: Ny idrottsförening i Färgelanda
Ett tjugotal för idrottens befrämjande intresserade män inom Stigens fabrikssamhälle ha vid i dagarne hållet sammanträde beslutat stifta "Stigens idrottsförening". ... I morgon håller föreningen sin första öfning i fotboll å bana, som välvilligt upplåtits af disponent Valdemar Andersson å Stigen.
 

Bohuslänningen 22/8-1908:
Färgelanda Idrottsförening utspelade i söndags å sin bana en vänskapsmatch mot Stigens idrottsförening, därvid under första spelet, den förstnämnda föreningen segrade med 2 mål mot 0. I ett förnyat spel erhöll däremot Stigens idrottsförening 1 mål mot 0. I morgon kommer Färgelanda idrottsförening på inbjudan att täfla med sina motståndare å deras bana i Stigen.

Bohuslänningen 12/9-1908: Idrottsfäst å Stigen
Med lust å energi har det förhållandevis ringa antal personer som i somras stiftade Stigens idrottsförening, förstått att arbeta fram ett intresse för idrott, hvilket fört dess sammanslutning till en af de mäst omfattande klubbrörelserna på platsen. Trägen idrott har bedifvits, i all synnerhet i fotbollsspel, i hvilken gren föreningen nu presterar det bästa samspel. I lördags hade föreningen anordnat en större idrottsfäst, som samlat ett hundratal deltagare...

Bohuslänningen 31/7-1909: Idrottsfästen i Stigen
i lördags och söndags hade samlat en mängd deltagare på den vackert belängna idrottsbanan ... därefter vidtog en fotbollsmatch mellan Färgelanda och Stigens Idrottsföreningar som resulterade i att den förstnämnda föreningen segrade med 1 mål mot 0. Bra samspel presterades på båda sidor. Därpå ägde uppvisning rum i allmän idrott. ... Vid 1-tiden på natten afslutades den angenäma idrottsfästen med fyrverkerier, union sång och aftackning.

1911 var Olof Nilsson tränare och Sven Hasselbom lagledare


Uddevalla-Tidningen 11/8-1911: I Billingsfors
spelades i söndags en vänskapsmatch i fotboll mellan Stigens idrottsförening och Billingsfors idrottsklubbs resp. 1:sta lag, härvid det sistnämnda laget segrade öfverlägset med 17 mål mot 1 (7-0; 10-1)

Uddevalla-Tidningen 13/9-1912:
En fotbollsmatch spelades i söndags i Färgelanda mellan Stigens Idrottsförening och Uddevalla Idrottsällskaps andra lag, hvilket sistnämnda segrade med 8 mål mot 3.

Ur Bilingsfors IK:s arkiv kommer följande brev från SIF till BIK:
Stigen den 23/7 1914.
Billingsfors Idrottsklubb. Ärade av gårdagens telefonsamtal som på grund av avbrytningen, delvis ofattligt, får vi härmed återkomma. För det första är vi ytterst nöjsamma med det svar vi fick att 2-laget kommer och önskar eder hjärtligt välkomna. Ni nämnde att ni kommer på 1/2 8-tåget, men vi tillåter att ge er en upplysning i det fallet. Som ni ser av förut sända affisch börgar fästen på lördag och kommer nog icke att sluta förrän 3 a' 4-tiden på söndag morgon, av detta ni, att vi spelare, festkomiterade, samt övriga platsbor icke har gnuggat sömnen ur ögonen förrän 11 a' 12-tiden. Varför vi vill tillråda eder att komma med 10.01-tåget, å ni kan då komma i god kondition till matchen, som börgar precis kl. 3 em. Ett annat som vi hoppas bleve trevligt både för eder och oss är om ni kommer på lördags kväll då vi hoppas få skoj hela natten samt ni vore i tillfälle att deltaga i cykelkapplöpningen. Hotell finns icke på platsen, blott matservering.
Med idrottsliga hälsningar Stigens idrottsförening gn S. Hasselholm

Bohuslänningen 19/8 -1919:
I Stigen spelade i söndags Uddevalla Idrottssällskaps andra lag mot därvarande Idrottsförenings första lag samt segrade med ej mindre än 8 mål mot 0.

Från ett styrelsemöte: Mötet beslutade att svordomsböter skulle återupptas vid träning.

Kuriren i Uddevalla 7/7-1926:
Stigens representationslag i fotboll tvålade först till Högsäters elva med 10-1, varpå efter några musiknummer arb.-kommunens ordf. hr Karl Adolfsson hälsade dagens talare Per Albin Hansson välkommen...

I januari 1934 förlorade SIF en hemmamatch mot Uddevalla Simförening med 1-6 i bandy!

Stigens IF 30-års jubileum
Den nya planen är mycket bra, den ligger så fridfullt i skogen, man ser bara en liten skymt av Herrgårdssjön. Det hade kommit en glasskärra från Brålanda, de hade både glass och glasspinnar och Strömberg sålde choklad. Så skulle tävlingarna börja, ordförande i Stigens IF Gösta Adolfsson höll ett vackert inbjudningstal och sedan överlämnade han ordet till Oskar Hermansson från Uddevalla.
Det var 100 m försök, 100 m final, 400 m, 3000 m, Diskus, Spjut. Sedan kom 1500 metersloppet. Den ende jag kände av dem som ställde upp var Georg Johansson från Stigen. Han gick förbi alla, och ledde ett par hundra meter, men han utgick. Segrare blev en Åmålsbo. Och så var tävlingarna slut, och en fotbollsmatch mellan Åmål och Stigen skulle äga rum. Stigen hade Erik Jansson i mål och Sandelin och Georg Sundberg som backar. Stigen dräkt var blå byxor och röd tröja. Åmåls dräkt var blå byxor och brandgul tröja. Domare var Emil Ek från Uddevalla. Det stod 1-1 i paus. Nu skulle prisutdelningen äga rum. Ett bord bars fram med de många vackra priserna. Verkmästare Sven Jakobsson skulle förrätta prisutdelningen. Segraren i 3000 m fick en stor filt skänkt av Stigens Aktiebolag. Nu var det diskuspriserna kvar, segraren Torsten Larsson erhöll ett kostymtyg skänkt av Stigens A-B. Nu var pausen slut och domaren blåste i sin pipa och snart blev det mål, men det var inte Stigen som gjorde mål utan Åmål. Stigen gjorde många försök att få mål, men det gick inte. Snart var tiden slut och domaren blåste.
Det var en ståtlig söndag för Stigen, som då fick tillfälle att prova sin fotbollsplan.
Almer Johansson 24/7 1938

Från ett styrelsemöte:
Träningsfrågan upptogs till behandling och efter diskussioner fattades beslutet att styrelsen i samråd med vaktmästaren skall bestämma fasta träningsdagar för idrottarna. Samt att tillfälle gives även för småpojkarna att få en träningsdag i veckan.

ELA 18/2 1954:
45:te årsmötet med Stgens
IF
Stigens IF har hållit sitt 45:te årsmöte och firar alltså jubileum i år. Själva högtiden kommer emellertid att firas vid ett senare tillfälle, möjligen i mars månad, om lokal kan erhållas. Vid mötet nu omvaldes styrelsen, som består av Östen Gutke, ordf., Evert Jansson, v. ordf., Stig Karlsson, kassör, Alf Pettersson, sekr. och Curt Friis, v. sekr. Till ombud vid Dalslands FF:s årsmöte valdes Stig Carlsson och Frank Olsson. Inkomster och utgifter har under år 1953 balanserat på kr. 14.892 med en behållning till 1954 med kr. 1.125. Medlemsavgifterna för 1954 beslutades bli 3 kr. för vuxen manlig medl. och 2 kr. för kvinnliga medl. och medl. i ungdomsavd.
Ur årsberättelsen kan anföras, att två av föreningens medl. tilldelats Riksidrottsförbundets jubileumsmedalj. Två medlemmar har fått föreningens bordsstandar och en medl. föreningens silverboll. De idrottsliga framgångarna har varit ganska tunnsådda. Representationslaget degraderades från div IV till div. V och ligger nu på 4:e plats i tabellen i Dals elitserie. Kraftiga åderlåtningar har drabbat A-laget. Sålunda återstår av de 11 spelare, som hösten 1952 representerade Stigen, endast 4 stycken.