STIGENS IF

Styrelsen 2014

 

Ordförande  
Henrik Andersson 0706082417 
Vice Ordförande  
Anders"Grålle"Karlsson  
Sekreterare  
Jennie Nilsson  
Kassör  
Ted Overland  
Ledamöter  
Sten Johansson  
Jim Svedberg 0528/30298 
   
Magnus Eriksson 0733730263 
Gilbert Andersson 0528/30014 
   

 

Materialförvaltare  
Björn KarlssonBjörn 0528/30285
   
Plankomittén  
Gilbert Andersson  
Sten Johansson  
Arne Olsson  
   
Valbo Alliansen  
Henrik Andersson 0706082417 
Ersättare: Vakant  
   
Sponsoransvarig   
Aina Skoglund 0703066926 
Jim Svedberg  0528/30298 
   
Ungdomsansvarig  
Henrik Andersson 0706082417 
   
Tipspromenaden   
Tage AnderssonTage 0528/30164 
Jim Svedberg 0528/30298 
Arne OlssonArne 0528/30447 
Henrik Andersson  
Hartvig Graepler   
Vakant   
   
SIF:s Hemsida   
Jonny DahlgrenJonny  0703424496 
   
Arne OlssonArne  0528/30447